Členství

Staňte se členem klubu a využívejte všech výhod, které jsou se členstvím spojené.

Členem klubu se stává hráč po vyplnění formuláře a složení členského příspěvku a klubového kreditu. Členství se skládá z členského příspěvku 500 Kč na 1 rok a individuálního klubového kreditu, přičemž minimální počáteční vklad je 500 Kč a každý další min. 200 Kč. Členský příspěvek na sezónu je nevratný. Klubový kredit je částka pohyblivá a jeho zůstatek se převádí do následující sezóny. Děti ve věku 6 let a mladší jsou osvobozeny od povinnosti hradit členský příspěvek.

Způsob platby

Na níže uvedené účty hraďte pouze členské a klubové příspěvky, neslouží pro platbu ostatních služeb (pronájem skříněk atp.).

1) Převodem (do poznámky uveďte jméno a příjmení)

 • Členský příspěvek - 500 Kč - č. ú. 1932148309/0800 - jako VS uveďte Vaše rodné číslo
 • Klubový kredit - individuálně - č. ú. 19-1932148309/0800 - jako VS uveďte Vaše rodné číslo

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

2) Hotově v kanceláři provozovatele

Každý člen se řídí klubovými pravidly stanovenými hracím řádem (viz. Hrací řád) vyvěšeným v areálu a rezervuje se on-line v rezervačním systému (viz. Rezervační systém) dle pravidel hracího řádu nebo telefonicky na rezervačním čísle.

Výhody členství

 • Výrazně levnější cena dvorce
 • Možnost on-line rezervace v klubovém systému
 • Levnější cena vyplétání raket
 • Levnější cena pronájmu skříňky
 • Nižší ceny na tenisový sortiment (míče atd.)

Více o cenách naleznete v sekci ceník.

 

Hrací řád a rezervační systém

 • Hrací řád TO Baník je určen pro všechny členy, hosty a návštěvníky areálu, kteří mu jsou podřízeni v hierarchii podmínek a přednostního práva hry.
 • Právo on-line rezervace v klubovém rezervačním systému mají pouze členové klubu. Pro uživatele je systém otevřen vždy na následujících 5 hracích dnů.
 • Členové klubu mají právo rezervace na hrací jednotku, která zahrnuje max. 1,5 h pro dvouhru a max. 2 h pro čtyřhru.
 • Počet rezervací není omezen, avšak každá následující rezervace musí být realizována s minimálně 4 hodinovým odstupem od rezervace předchozí.
 • V případě neúčasti je člen povinen se z rezervačního systému odhlásit. Pokud tak neučiní alespoň 120 min před zahájení hry, bude mu odečtena adekvátní částka z klubového kreditu.
 • Hosté areálu si mohou rezervovat dvorec telefonicky (či zasláním sms) na rezervačním čísle nejdříve 12 h před začátkem hry (netýká se stálých rezervací TO a provozovatele areálu). Telefonická rezervace probíhá vždy mezi 8-20 h.
 • Provozovatel či osoba jím pověřená si v případě potřeby vyhrazuje právo přesunutí hráčů na jiný dvorec.
 • V období hracího týdne je vždy 1 dvorec vyblokován pro trenéry, jejichž svěřenci a oni sami jsou členy klubu v pořadí stanoveném výborem TO s akcentem na výchovu mládeže.
 • Výbor TO, VIP členové a provozovatel areálu mají právo na stálou blokaci hracích jednotek dle rozvrhu v rezervačním systému. Statut neobsazené stálé rezervace zaniká v 9:00 daného dne.
 • Hrací jednotka obsahuje dobu na úpravu dvorce. Srovnání povrchu hrablem, přemetení celého dvorce včetně výběhů síťovačkou a vrácení náčiní na místo k tomu určené.
 • Přednostní právo mají zároveň mistrovská utkání všech věkových kategorií, víkendové turnaje ČTS, ATTOUR, členské turnaje a 5 komerčních turnajů, a to vždy v rozsahu dvorců nezbytně nutných ke zdárnému průběhu akce.